Cele ogólne kursu:  

Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących instalacji elektrycznych uczniom klas technikum elektrycznego.