Cele ogólne kursu:  

Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących rysunku technicznego elektrycznego uczniom klas technikum elektrycznego.