Cele ogólne kursu:  

Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących eksploatacji maszyn urządzeń i instalacji elektrycznych uczniom klas technikum elektrycznego.