Cele ogólne kursu:  

Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących montażu uruchamiania, konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych uczniom klas technikum elektrycznego.