Zagadnienia dotyczące  pracy pedagoga szkolnego, e- konsultacje, e- porady, aktualne materiały profilaktyczne. 

Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących profilaktyki uczniom klas I   Technikum. Kurs trwa 40 godzin. Cele i treści zgodne są z Programem wychowawczo-profilaktycznym Technikum.