Cele ogólne kursu:  

Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących maszyn i urządzeń elektrycznych uczniom klas technikum elektrycznego. Kurs trwa 40 godzin.

Cele ogólne kursu:  

Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących instalacji elektrycznych uczniom klas technikum elektrycznego. Kurs trwa 40 godzin.

Cele ogólne kursu:  

Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących instalacji elektrycznych uczniom klas technikum elektrycznego. Kurs trwa 40 godzin.

Cele ogólne kursu:  

Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących instalacji elektrycznych uczniom klas technikum elektrycznego. Kurs trwa 40 godzin.

Cele ogólne kursu:  

Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących instalacji elektrycznych uczniom klas technikum elektrycznego. Kurs trwa 40 godzin.

Cele ogólne kursu:  

Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących instalacji elektrycznych uczniom klas technikum elektrycznego. Kurs trwa 40 godzin.